Galeri

İletişim

[ TASARIM BİZİM İŞİMİZ ]

Proje Yönetimi

Proje Yönetim hizmetinin genel amacı, işin zamanında, bütçesinde ve istenilen kalite seviyesinde tamamlanabilmesi için gereken prosedürlerin yatırımcı şirket kültürüne uygun olarak oluşturulması ve bu prosedürlerin işletilmesi için gereken çalışmaların yapılmasıdır.

Proje yönetim sistemi sayesinde müteahhidin genel gideri ve karından tasarruf edilmekte, yalnızca kontrollük teşkilatı bütçesi ile yatırım gerçekleştirilmektedir.

Bu hizmetler tam zamanlı bir Müşavirlik teşkilatı ile yürütülebileceği gibi, projelerin büyüklüğüne ve bütçesine göre daha ufak yapılanmalar ile de halledilebilmektedir. Ayrıca İşverenin şantiyede kurduğu organizasyonda ihtiyaç duyduğu müşavirlik hizmetleri de verilmektedir.

Sözleşmesel hak ve yükümlülükler verilen sözleşme yönetim danışmanlığı kapsamında takip edilmekte, zamanında yapılacak parasal ve süresel hak talepleri ile proje karlılığına önemli ölçüde katkıda bulunulmaktadır.

[ TASARIM BİZİM İŞİMİZ ]

Bir inşaat projesinin hedeflerine ulaşması için aşağıdaki konu başlıkları yönetilmektedir:

- Tasarım yönetimi (tasarımın denetlenmesi ve koordinasyonu)

- Tedarik yönetimi (teklif alma dokümanlarının oluşturulması, ihalelerin yapılması, sözleşmelerin imza altına alınması)

- Maliyet yönetimi (proje bütçesinin oluşturulması, gelişmeler ışığında güncellenerek periyodik olarak raporlanması, metraj, hakediş ve kesin hesap çalışmaları)

- Süre yönetimi (planlama sistemi kurulması, proje hedeflerine uygun şekilde iş programı hazırlanması, periyodik olarak izlenmesi ve güncellenmesi)

- Kalite güvence ve kontrol

- Periyodik raporlama ve yönetim bilgilendirme çalışmaları

- Sözleşmesel yükümlülüklerin takibi, yazışmaların yapılması, süresel ve parasal risklerin ve hak taleplerinin yönetilmesi

- Saha süpervizyonu

- İletişim ve doküman yönetimi

- Kabul ve işletmeye alma çalışmaları

- Anlaşmazlık dönemi danışmanlığı

×