Galeri

İletişim

[ TASARIM BİZİM İŞİMİZ ]

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Müşteri ile yapılan sözleşme sonucu,

  1. Görsellerinin sunulması,
  2. Projelerin hazırlanması,
  3. Teknik şartnamelerinin oluşturulması,
  4. İş takviminin planlanması,
  5. Projeye uygunluğunun takip edilmesi,
  6. İşin tamamlanması.
01. GÖRSELLERİN SUNULMASI

Kesif sonrası tasarımlar hazırlanıp görseller müşterilere sunulur.

02.PROJELERİN HAZIRLANMASI

Müşteri onayı sonrası yerleşim planlarına göre elektrik, mekanik ve imalat projeleri hazırlanır.

03. TEKNİK ŞARTNAMELERİNİN OLUŞTURULMASI,

Metrajların çıkarılmasını mütakip, malzeme listeleri hazırlanır ve dekorasyon maliyetlerinin belirlenmesi için teknik şartnameler oluşturulur.

04. İŞ TAKVİMİNİN PLANLANMASI

Yapılacak işlerin takviminin planlanıp taşeronların uygulamaları takip edilir.

05. PROJEYE UYGUNLUGUN TAKİP EDİLMESİ

Gerek imalat aşamasında gerekse uygulama alanında proje ve teknik şartnamelere uygunluk takip edilir.

06. İŞİN TAMAMLANMASI

Montaj ve de montajların takibi ve işin sonlandırılması ile müşteriye iş teslim edilir.

×